-Kurs i Lantbruksväder

 

 

Kursen skall ge meteorologiska användarkunskaper för lantbruket och dess behov av kunskap på området. Efter kursen skall man också bättre kunna utnyttja SMHI lantbruksvdäder och ha förståelse för meteorologi.

Momentet i synoptisk meteorologi ger dig som användare fördjupad förståelse för väderkartan och dess tolkning. Detta för att kunna fatta taktiska beslut för lantbrukets olika verksamheter.

Kursen belyser även vilka grödor som kan vara lämpliga med hänsyn till klimatförändringarna.

 

 

 

 

 

 

 

Klimatförändringarna

Väderstatistik

Grundläggande meteorologi

Synoptisk meteorologi

Väderprognoser

Prognosers tillförlitlighet

 

Lantbruksväder & Applex

 

Framtidens Grödor

 

 

Kursmaterial

A